Организовање интерне ревизије и послови интерних ревизора у јавном сектору

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →