Осврт на нова правна решења у Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Аутор чланка
У наставку ће уследити анализа одредби Закона о буџетском систему које су измењене у децембру 2017. године.   Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,  68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17 – у даљем тексту: ЗОБС) представља „кровни” закон којим се уређује буџетски систем, односно буџетско пословање, при чему је од увођења буџетског система од 2002. године претрпео низ измена и допуна, да би 2009. године био донет и објављен текст новог закона. Овај закон из 2009. године још увек је на снази, а претрпео је десет измена. Када се за ЗОБС каже да је „кровни” закон у буџетском пословању, мисли се на одредбу члана 105. овог закона, којом се прописује правна норма која му даје „кровност”, односно њоме се прописује да се одредбе ЗОБС-а примењују у случају да су одредбе других закона у супротности са њим. С обзиром на то да је у уводном делу ове анализе напоменуто да је ЗОБС претрпео чак 10 измена и допуна, мора се констатовати и истаћи да је нестабилан јер се често мења, а до тих промена последњих година долази барем једном годишње, пред крај фискалне године, када се у Народној скупштини ради усвајања нађе пакет „буџетских закона”. Јасан је разлог тих промена, а то је да се тим изменама створи предуслов за нека правна решења за извршење расхода у Закону о буџету Републике Србије који је Скупштина усвојила за наредну годину (на пример, измена фискалних правила у делу раста зарада и пензија, чија пројекција је ушла у Закон о буџету Републике Србије, и сличне измене). Дакле, нестабилан је зато што су поједине одредбе склоне честим променама, а и због тога што је, због честих измена од стране корисника Закона, теже наћи, ради примене, актуелну ажурирану консолидовану верзију важећег


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In