Осврт на нова правна решења у Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Аутор чланка
У наставку ће уследити анализа одредби Закона о буџетском систему које су измењене у децембру 2017. године.

 

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,  68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17 – у даљем тексту: ЗОБС) представља „кровни” закон којим се уређује буџетски систем, односно буџетско пословање, при чему је од увођења буџетског система од 2002. године претрпео низ измена и допуна, да би 2009. године био донет и објављен текст новог закона. Овај закон из 2009. године још увек је на снази, а претрпео је десет измена.

Када се за ЗОБС каже да је „кровни” закон у буџетском пословању, мисли се на одредбу члана 105. овог закона, којом се прописује правна норма која му даје „кровност”, односно њоме се прописује да се одредбе ЗОБС-а примењују у случају да су одредбе других закона у супротности са њим.

С обзиром на то да је у уводном делу ове анализе напоменуто да је ЗОБС претрпео чак 10 измена и допуна, мора се констатовати и истаћи да је нестабилан јер се често мења, а до тих промена последњих година долази барем једном годишње, пред крај фискалне године, када се у Народној скупштини ради усвајања нађе пакет „буџетских закона”. Јасан је разлог тих промена, а то је да се тим изменама створи предуслов за нека правна решења за извршење расхода у Закону о буџету Републике Србије који је Скупштина усвојила за наредну годину (на пример, измена фискалних правила у делу раста зарада и пензија, чија пројекција је ушла у Закон о буџету Републике Србије, и сличне измене). Дакле, нестабилан је зато што су поједине одредбе склоне честим променама, а и због тога што је, због честих измена од стране корисника Закона, теже наћи, ради примене, актуелну ажурирану консолидовану верзију важећег ЗОБС-а.

Међутим, Закон о буџетском (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме