Осврт на нови Закон о финансијској подршци породици са децом

Аутор чланка
Закон о финансијској подршци породици са децом објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017 од 17. 12. 2017, ступио је на снагу 25. 12. 2017, а примењује се од 1. 7. 2018. године. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКОНА Неки од разлога за доношење новог Закона о финансијској подршци породици са децом састоје се у следећем: новим законом олакшава се поступак остваривања права; обезбеђује се побољшање услова за задовољавање основних потреба деце, посебни подстицаји за рађање деце и подршка материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и деци без родитељског старања; проширује се обухват корисника, при чему се не угрожавају средства предвиђена буџетом за ове намене, и усклађују се поједине одредбе са прописима Европске уније (поглавља 2. и 19); успоставља се и додатна заштита деце из посебно рањивих група (деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, деца без родитељског старања и деца корисника новчане социјалне помоћи); уводи се ново право на остале накнаде по основу рођења, неге и посебне неге детета, које ће омогућити великом броју жена да по први пут стекну могућност остваривања права на остале накнаде у периоду по рођењу детета. Реч је о женама које нису у радном односу, већ самостално обављају делатност, власнице су пољопривредног газдинства или су радно ангажоване по основу привремених и повремених послова, уговора о делу и ауторских уговора, или су у тренутку рођења детета незапослене и нису оствариле право на новчану накнаду по основу незапослености, а радиле су у периоду који је од утицаја на остваривање права. Поред тога, ово право могу да остваре и жене које су пољопривредни осигураници. На овај начин пружа се посебна заштита женама које су радно ангажоване по основу флексибилних облика рада и које сада не морају да прекидају своје делатности, односно саме ће одлучивати да ли ће и у ком облику ће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In