План фискалне консолидације и структурних реформи

Аутор чланка
Како би се ојачала одрживост јавних финансија и створили услови за економски опоравак и дугорочно одржив развој, затварање фискалних неравнотежа намеће се као нужност. У том смислу било је потребно изменити Закон о буџетском систему и Закон о платама државних службеника и намештеника, али и донети Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору #1 Измене и допуне Закона о буџетском систему Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 108/2013), који је ступио на снагу 7. децембра 2013. године, осим одредаба које се односе на ограничење укупног броја запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, које се примењују од 1. марта 2014. године. У образложењу разлога за измену овог закона, предлагач наводи да ће економска политика коју ће Влада водити у наредном средњорочном периоду бити усмерена на обезбеђење одрживе економске и финансијске стабилности, заустављање даљег раста дуга и стварање амбијента за привредни раст. Основни циљ фискалне политике, као кључне компоненте макроекономске политике, јесте успоравање раста и смањење удела јавног дуга у БДП-у у законом утврђене границе, спровођењем мера фискалне консолидације и структурних реформи. У циљу смањења фискалног дефицита и јавног дуга, Влада ће спровести веома амбициозан план фискалне консолидације и структурних реформи који обезбеђује стабилност јавних финансија и подстиче привредни раст и конкурентност. Затварање фискалних неравнотежа је нужно, како би се ојачала одрживост јавних финансија и створили услови за економски опоравак и дугорочно одржив развој. За унапређење система управљања јавним финансијама, од посебног значаја је и измена Закона о буџетском систему, у делу који се односи на посебна фискална правила. Наиме, ограничење раста плата, односно зарада у јавном сектору


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти