Поступак израде нацрта и утврђивања предлога, као и доношења одлуке о буџету према одредбама Закона о буџетском систему

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →