Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања јавног позива

Аутор чланка
Нови Закон о јавним набавкама предвиђа тринаест основа за покретање преговарачког поступку без објављивања јавног позива. Сви ови основи, као и начини на које се спроводи поступак, детаљно су размотрени у овом тексту. View Fullscreen ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 4 Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања јавног позива Нови Закон о јавним набавкама предвиђа тринаест основа за покретање преговарачког поступка без објављивања јавног позива. Сви ови основи, као и начини на које се спроводи поступак, детаљно су размотрени у овом тексту. Н Милош Јовић, експерт за јавне набавке ови закон о јавним набавкама (даље: ЗЈН/2019) има седам различитих поступака јавне набавке, при чему су двапоступка малтене идентична, од којих је један намењен јавним, а други секторским наручиоцима. Тако ће јавни наручиоци (наручиоци из члана 2. по садашњем Закону о јавним набавкама из 2012. године – даље: ЗЈН/2012) под одређеним условима моћи да спроводе конкурентни поступак са преговарањем, док ће секторски наручиоци (наручиоци из члана 117. ЗЈН/2012) под сличним условима моћи да покрену и спроведу преговарачки поступак са објављивањем јавног позива. Поступци који су намењени за све наручиоце (и јавне и секторске) јесу отворени поступак, рестриктивни поступак, конкурентни дијалог, партнерство за иновације и преговарачки поступак без објављивања јавног позива. За разлику од ЗЈН/2012, не постоје квалификациони поступак и поступак јавне набавке мале вредности, док је конкурс за дизајн задржан, али не као поступак јавне набавке, што он заиста никада и није требало да буде, већ као посебан режим јавне набавке. У овом броју биће речи о преговарачком поступку без објављивања јавног позива, као најмање транспарентном поступку и поступку у којем је конкуренција у великој мери ограни- чена, а често и у потпуности искључена. Овај поступак садржи читав низ обавезних услова који морају да буду испуњени како би исти могао да се покрене, па је због


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In