Преговарање у поступку јавне набавке

Аутор чланка
Преговарачки поступак омогућава наручиоцу да директно преговара са продавцима односно понуђачима у циљу закључења уговора о јавној набавци.   Људи преговарају сваки дан, били тога свесни или не. На послу, али и у кући, у продавници, на улици, траже боља решења, бирају боље солуције, боре се за квалитетније, исплативије, корисније итд. Преговарање представља дијалог између два или више лица, са намером да се постигне повољан исход у односу на једно или више питања у којима постоји супротстављени интерес између више лица по барем једном питању. Повољан исход је циљ, али не и нужан резултат преговарања, те тај циљ некад могу остварити сви учесници у преговорима, некад само један од њих, а некада ниједан. Преговарање у послу има за циљ да се оствари што бољи финансијски и пословни интерес и да се „извуче” највише од онога што би за преговарача био најбољи могући резултат. Преговарање у јавним набавкама представља вођење организованих и структурних разговора између наручиоца и једног или више понуђача ради постизања споразума о набавци добара, услуга или радова. У јавним набавкама преговори нису исти као преговори који се воде између привредних субјеката ван режима јавних набавки. Основна разлика је у томе што је понуђач лимитиран унапред дефинисаним захтевима јавне набавке (захтеване техничке спецификације, утврђени услови за учешће, тражена средства обезбеђења), а условно речено, у преговорима не може да оствари боље услове него што је имао приликом подношења иницијалне понуде. С друге стране, ни његова иницијална понуда не мора да буде и (ако говоримо о преговарању у правом смислу те речи) није она која једина задовољава његове интересе, већ је обично реч о почетној понуди која би била његов идеалан исход, што не значи да не би био задовољан и са мање, па некад и са много мање од онога што нуди у иницијалној понуди. Компромис између нпр. 0% снижене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In