Примена Правилника о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа, односно акта планирања на буџет

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →