Примена прописа о забрани запошљавања у јавном сектору уз осврт на нека актуелна питања у вези са овом тематиком

Аутор чланка
У тексту који следи објашњавамо у којим случајевима је потребно прибавити сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и разрешавамо неке од дилема које су се тим поводом јавиле у пракси   Забрана запошљавања у јавном сектору регулисана је Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 108/13) који је ступио на снагу 7. 12. 2013. године и којим је прописана забрана заснивања радног односа или додатног радног ангажовања код корисника јавних средстава, а које траје до 31. 12. 2015. године. Члан 27е ст. 35–37 прописују и изузетак, а то је да се радни однос с новим лицима може засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Кад је реч о додатном радном ангажовању, овим Законом је регулисано да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% од укупног броја запослених. Изузетно, број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу (…), код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% од укупног броја запослених, уколико се прибави сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Поред наведених случајева, сагласност тела Владе (Комисије), потребно је прибавити и ради настављања поступака који су започети ради попуњавања радних места код корисника јавних средстава, а који нису окончани до дана ступања на снагу наведеног Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему. У наведеном закону дато је овлашћење Влади да својим актом ближе уреди поступак за прибављање сагласности, а тај акт је Уредба


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In