Процедура оцењивања запослених

Аутор чланка
Oцењивање запослених може позитивно да утиче на индивидуални пословни резултат запосленог, али и на целокупан пословни успех компаније, па су у тексту наведени модели и технике оцењивања запослених и најчешће грешке приликом оцењивања, а истакнут је и значај давања повратне информације запосленом о квалитету његовог рада, као и замерке које су уочене и начини на које недостаци могу да се отклоне у наредном периоду.   Оцењивање запослених представља један од важнијих сегмената који се односе на управљање људским ресурсима (HR), који је на нашем подручју заживео у неједнакој мери међу привредним субјектима. С једне стране, стране компаније примењују своја искуства са западних тржишта и на овдашње прилике примењују примере добре праксе који су имплементирани током деценија усавршавања оцењивања. С друге стране, у домаћим компанијама оцењивање је или у зачетку или се уопште не примењује. Ретке су домаће компаније у којима је овај концепт заживео у већем обиму, а разлози су и комплексност материје и свеобухватност која захтева не само израду и примену процедуре оцењивања, која је другачија од компаније до компаније и зависи од низа фактора, већ и примену свих осталих процедура у ланцу у ком је оцењивање само једна од карика. Дакле, није довољно само оценити запослене, већ овој тематици треба прићи уз темељну припрему и велику подршку највишег руководства. Подршка је кључна јер се приликом имплементације једне овакве процедуре може очекивати велики отпор од стране запослених. Када се каже „запослени”, мисли се на све структуре запослених. Од радничког кадра може се очекивати отпор у смислу сумњи у праве разлоге за увођење овакве процедуре, док руководиоци углавном не желе да се замерају својим колегама, па свима додељују исте и високе оцене, чиме се обезвређује систем оцењивања (ова пракса је заступљена у јавном сектору). Осим тога, углавном сматрају да им се на овај начин повећава обим посла и не виде


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти