Програмски буџет

Аутор чланка
Законом о буџетском систему прописано је да ће се увођење програмског модела буџета примењивати поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлуке о буџетима локалне власти за 2015. годину   Услови опште рецесије, стагнирање привредних активности у свим областима глобалне економије, као и ограниченост природних ресурса, неминовно су довели до економске кризе како у евроатлантској зони – главном трговинском партнеру Србије, тако и у самој Србији. Проблеми с којима се суочавају европске економије – успорен привредни раст у суседним земљама, недовољан раст БДП-а, као и криза јавног дуга у земљама у окружењу, посебно су негативно утицали на привредне активности у Србији. Мере фискалне консолидације и реформе које би макар делимично могле да отклоне структурне слабости привреде, а самим тим и покрену опоравак и јачање српске привреде, кроз смањење дефицита опште потрошње и јавног дуга у референтне оквире утврђене Законом о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), приоритетни су задаци исказани у Фискалној стратегији за 2014. годину, с пројекцијама за 2015–2016. годину. За јачање привреде потребна је консолидација јавних финансија и спровођење фискалне политике која је заснована на принципу одговорног фискалног управљања и фискалним правилима, која јачају фискалну дисциплину, побољшавају фискалну координацију између различитих нивоа власти, смањују фискалне ризике и обезбеђују дугорочну фискалну одрживост. Основни циљеви економске политике у наредне три године јесу: 1) стабилизација дуга (након оштрог раста) и успостављање тренда његовог смањења; 2) подстицање привредног раста заснованог на инвестицијама и извозу; 3) раст запослености и повећање животног стандарда након снажнијег покретања привредне активности.   Зацртани циљеви економске консолидације могу се остварити само кроз стратешко планирање. Давно успостављена неравнотежа билансних позиција, увођењем стратешког планирања које укључује развојне програме, капитална улагања и дефинише начине њиховог остваривања умногоме зависи


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In