Рад Буџетске инспекције са освртом на најчешће неправилности које она уочава у раду буџетских корисника

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →