Састављање плана јавних набавки за 2014. годину

Аутор чланка
Наручиоци сада по први пут приступају изради плана јавних набавки по новим прописима, који су уједно прецизирали и детаљан садржај и форму овог плана. У тексту који следи говоримо и о оним набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује, али које, такође, треба планирати у одговарајућој форми Нови Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: Закон) почео је да се примењује 1. априла 2013. године, а у даљој његовој примени за сваког наручиоца јавних набавки предстоји важан корак – састављање плана јавних набавки за 2014. годину. У том послу, сви наручиоци који састављају своје планове треба да испоштују следеће прописе: 1) члан 51. Закона, и 2) чланове 3–5. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013, у даљем тексту: Правилник). Према томе, наручиоци сада први пут приступају изради плана јавних набавки по новим прописима, који су уједно прецизирали и детаљан садржај и форму плана. Ово је уједно и битна новина у спровођењу јавних набавки у Републици Србији, с обзиром на то да претходно важећи прописи нису регулисали садржај плана јавних набавки, па ћемо сада имати унифициране форме планова који ће, јединственим програмом Управе за јавне набавке, моћи да се евидентирају и прате. Друго, наручиоци треба да имају у виду своје битне законске обавезе у вези с планом, и то: 1) наручилац је дужан да до 31. јануара 2014. године донесе план набавки за 2014. годину, и 2) наручилац је дужан да план набавке у електронском облику достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од десет дана од дана доношења. Уз све ово, можемо поновити оно што је и до сада било познато – план набавки је обавезан документ за све наручиоце јавних набавки, јер по Закону поступак јавне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3