Спровођењe набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Аутор чланка
Имајући у виду да је и у случајевима спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује реч о трошењу јавних средстава, ни ове набавке не могу остати ван домашаја јавности, односно у потпуности препуштене аутономији воље доносиоца одлука.   Како Закон о јавним набавкама уређује процедуре јавних набавки приликом прибављања добара, радова или услуга, простор спровођења набавки на који се овај закон не примењује остаје „непокривен”. То значи да приликом набавки прописаних одредбама чланова 7, 7а, 122. и 128. ЗЈН-а, као и у случају набавки истоврсних добара, услуга и радова чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ од 500.000 динара, сваки наручилац има слободу да процедуре избора добављача, извођача радова односно извршиоца услуга уреди на посебан начин, у складу са својим потребама. Међутим, имајући у виду да је и у предметним случајевима реч о трошењу јавних средстава, ни ове набавке не могу остати ван домашаја јавности, односно у потпуности препуштене аутономији воље доносиоца одлука у овим правним лицима. На то указују и саме одредбе ЗЈН-а. Тако је чланом 7. став 2. ЗЈН-а прописано да у случају набавки из става 1. овог члана наручилац има дужност поступања у складу са начелима из овог закона. Иако у члановима 7а, 122. и 128. ЗЈН-а ова обавеза није установљена, нужно би се морало и у тим случајевима водити рачуна да буду поштована начела јавних набавки, наравно она која у конкретној ситуацији могу наћи своју примену. Уређујући питање набавки из члана 39. став 2. ЗЈН-а, односно питање набавки истоврсних добара, услуга и радова чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ од 500.000 динара, ЗЈН одлази корак даље и установљава дужност наручиоца да, када спроводи ове набавке, спречи постојање сукоба интереса и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене, уз то посебно наглашавајући његову


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In