Статусне промене јавних предузећа, фондова и дирекција који су индиректни корисници буџетских средстава

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →