Стратешко планирање

Аутор чланка
Основни циљ започетог процеса стратешког планирања на државном нивоу јесте усклађивање Акционог плана, програмског буџета и Плана рада Владе, како бисмо радили као јединствена држава и Влада, без преклапања надлежности и дуплирања послова, са јасно дефинисаним стратешки уоквиреним приоритетима, утврђеним мерама и активностима које имају прецизно дефинисан и транспарентан буџет, што је један од предуслова за улазак Србије у Европску унију   Републички секретаријат за јавне политикe, ресорна министарства и други државни органи започели су у пракси спровођење програма рада Владе. Републички секретаријат за јавне политике формиран је са задатком да експозе премијера, у којем су постављени циљеви нове Владе, пренесе у Акциони план, изврши анализу свих постојећих стратегија, повеже их с плановима регионалног развоја и направи концепт програмског буџетирања које ће се примењивати од 2015. године. Да би се стратешка визија претворила у спроводљиве програме и пројекте, неопходан је јединствен стратешки оквир за планирање са јасно дефинисаним приоритетима, проналажење методологије за примену стратегија и предвиђање трошкова за њихово спровођење, међусекторска координација, односно тимски рад у Влади, дефинисање задужења за сваки ресор без преклапања надлежности и стварање институционалних капацитета који би радили стратешко планирање. Испуњавање ових услова велики је посао за Србију, а неопходан за улазак у Европску унију. При изради Акционог плана за спровођење програма рада Владе, кренуло се од пописа свих постојећих стратегија на националном и регионалном нивоу и нацрта будућих стратегија. Усвојени су шифарници по којима се разврставају стратегије, сектори, области по секторима, сектори програмског буџета, ресори и институције. Ресорна министарства, кроз секторски приступ, крећу од дефинисања приоритетних циљева, а који ће бити у функцији остваривања општих стратешких циљева из експозеа премијера: раст запослености, раст дохотка и фискална консолидација. Период на који се Акциони план односи требало би да буде што дугорочнији, односно за установљене приоритете то је минимално мандатни период Владе. По дефинисању приоритета, ресорна министарства


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In