Ступање запосленог на рад као услов за остваривање права и обавеза из радног односа

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →