Све што треба да знате о новом Закону о инспекцијском надзору

Аутор чланка
Намера предлагача овог закона била је да се на једном месту систематски уреде функционисање инспекција, инспекцијски поступак и правни акти, радње и мере инспекције и сва друга питања од значаја за инспекцијски надзор, уз незаобилазну рационализацију коришћења ресурса инспекција

 

У марту месецу 2015. године, у скупштинској процедури нашао се предлог дуго очекиваног и дуго припреманог Закона о инспекцијском надзору, који је у најави још од 2011. године, а прошао је разне фазе пре свог коначног усвајања 15. 3. 2015. године.

Наиме, доношење посебног закона о инспекцијском надзору било је предвиђено још пре десет година, кад је усвојен Закон о државној управи, а припреме конкретног акта који је усвојен у Скупштини званично су најављиване још у јулу 2013. године. Доношење овог изузетно важног прописа, који би унапредио постојећи правни оквир који регулише врло широку и разнолику област звану инспекцијски надзор, према очекивањима предлагача умногоме ће уредити поменуту област.

Имајући у виду да Закон обједињује рад 36 инспекција у 12 министарстава, 23 покрајинске инспекције и 11 инспекција на локалном нивоу, те да је материја појединачних области инспекцијског надзора предмет великог броја закона и подзаконских аката, који су често неусаглашени, доношење једног/обједињеног закона велики је напредак.

У данашњим околностима инспекцијски надзор представља облик остваривања контролно-надзорне делатности органа државне управе и интегрални је део управне делатности, на свим нивоима друштвене заједнице. Начела инспекцијског надзора опредељују одређене принципе који су заједнички и исти за све врсте инспекцијских послова, односно служби, и ова начела треба да сажму и стандардизују суштину и поступке и основа су за усмеравање рада.

Основна обележја инспекција огледају се у концентрацији инспекцијских послова на нивоу државе, као државних послова, и њиховој централизацији, ресорној организацији, техничкој дислокацији, организационој самосталности, ауторитативности и специјализацији. Полазећи од свега наведеног, предлагач – (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме