Све што треба да знате о новом Закону о инспекцијском надзору

Аутор чланка
Намера предлагача овог закона била је да се на једном месту систематски уреде функционисање инспекција, инспекцијски поступак и правни акти, радње и мере инспекције и сва друга питања од значаја за инспекцијски надзор, уз незаобилазну рационализацију коришћења ресурса инспекција   У марту месецу 2015. године, у скупштинској процедури нашао се предлог дуго очекиваног и дуго припреманог Закона о инспекцијском надзору, који је у најави још од 2011. године, а прошао је разне фазе пре свог коначног усвајања 15. 3. 2015. године. Наиме, доношење посебног закона о инспекцијском надзору било је предвиђено још пре десет година, кад је усвојен Закон о државној управи, а припреме конкретног акта који је усвојен у Скупштини званично су најављиване још у јулу 2013. године. Доношење овог изузетно важног прописа, који би унапредио постојећи правни оквир који регулише врло широку и разнолику област звану инспекцијски надзор, према очекивањима предлагача умногоме ће уредити поменуту област. Имајући у виду да Закон обједињује рад 36 инспекција у 12 министарстава, 23 покрајинске инспекције и 11 инспекција на локалном нивоу, те да је материја појединачних области инспекцијског надзора предмет великог броја закона и подзаконских аката, који су често неусаглашени, доношење једног/обједињеног закона велики је напредак. У данашњим околностима инспекцијски надзор представља облик остваривања контролно-надзорне делатности органа државне управе и интегрални је део управне делатности, на свим нивоима друштвене заједнице. Начела инспекцијског надзора опредељују одређене принципе који су заједнички и исти за све врсте инспекцијских послова, односно служби, и ова начела треба да сажму и стандардизују суштину и поступке и основа су за усмеравање рада. Основна обележја инспекција огледају се у концентрацији инспекцијских послова на нивоу државе, као државних послова, и њиховој централизацији, ресорној организацији, техничкој дислокацији, организационој самосталности, ауторитативности и специјализацији. Полазећи од свега наведеног, предлагач – Министарство државне управе и локалне самоуправе врло је студиозно приступило изради предлога закона. Намера


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти