Трошак животног циклуса као елемент критеријума за доделу уговора

Аутор чланка
Трошак животног циклуса представља све трошкове који произлазе из коришћења добара, радова или услуга током целог њиховог животног века. Увод Приликом активности и доношења одлука институције би требало да се руководе остварењем циљева у јавном интересу и потребом да се јавна средства троше ефикасно. Одлуке и радње у поступцима јавних набавки нису изузетак јер се тако троши значајан део буџетских средстава. Иницијална набавна цена често је један од најутицајнијих чинилаца који одређује коме ће се доделити Уговор о јавној набавци (у Републици Србији око 90% јавних набавки као једини критеријум има цену). То је последица становишта да најнижа цена обезбеђује остварење значајног финансијског циља – уштеде у буџету. Међутим, не остварује се увек најбоља вредност за новац прихватањем најјефтиније понуде. Иако у старту могу да се остваре уштеде у буџету у односу на набавну цену, коришћење добара, услуга или радова који се набављају проузроковаће у највећем броју случајева и додатне трошкове, који се нарочито односе на експлоатацију и одржавање. Поред ових непосредних трошкова, коришћење добара, услуга или радова може да утиче и на животну средину, што ће опет резултирати другим инвестицијама и трошковима. Неки од тих додатних трошкова могу да буду изузетно високи. Све додатне трошкове у будућности ће сносити или наручилац или крајњи корисници, али су на крају поменути финансијски ресурси исти: реч је о новцу пореских обвезника. Услед тога, из економске перспективе најрационалнији приступ је онај који разматра све трошкове који ће настати током животног века добара, услуга или радова, како би се утврдило која је опција заиста „најјефтинија” (Sigma, Brief Nо. 34). Трошкови животног циклуса су методологија за процену свих трошкова током животног циклуса добара, радова или услуга. Шта је трошак животног циклуса и зашто га користити? Трошак животног циклуса (енг. Life Cycle Cost – даље: LCC) представља све трошкове који произлазе из коришћења добара, радова или


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In