У сусрет новом Закону о јавним набавкама анализом актуелних иницијатива

Аутор чланка
Посебна пажња је овом приликом посвећена иницијативама понуђача поводом најављених измена Закона о јавним набавкама.

Према Стратегији развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године („Сл. гласник РС”, бр. 122/2014 – у даљем тексту: Стратегија), Влада је одлучна да настави са реформом система јавних набавки.

Стратешки циљеви реформе јавних набавки су:

1) изградња и развој јединственог система јавних набавки у Републици Србији;

2) јачање конкуренције на тржишту јавних набавки;

3) смањивање нерегуларности у систему јавних набавки;

4) повећање економичности и ефикасности јавних набавки;

5) промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама, као и учешћа малих и средњих предузећа и иновација;

6) потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим актима Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) у области јавних набавки и њихово пуно спровођење у пракси.

Стратегија произлази и повезана је са Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године („Сл. гласник РС”, број 57/13), затим са Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 9/14 и 42/14 – исправка) и Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Сл. гласник РС”, бр. 61/09 и 23/13), као и са Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA).

Према тачки 1.3.1. Стратегије – Процес усклађивања националног законодавства
са правном тековином ЕУ и усаглашавање секторских закона на националном нивоу – Република Србија је, као држава кандидат, обавезна да у потпуности усклади своје законодавство у области јавних набавки са правним тековинама ЕУ, као и да обезбеди његову пуну примену на свим нивоима, од републичког до локалног нивоа.

С тим у вези Влада Републике Србије је на седници која је одржана 29. децембра 2016. године усвојила Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 1/2017). Међу активностима које су обухваћене овим акционим планом налази се планирана активност у трећем кварталу (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме