Управљање ризицима у јавним набавкама

Аутор чланка
Јавне набавке, као важан систем у управљању једне организације, имају стратешку функцију и оперативни значај, и због тога постоји императив за спровођење одређених мера за избегавање ризика у јавним набавкама, као и мера у циљу смањења негативних ефеката у случају њиховог настанка.   Уопште о управљању ризиком Према ISO 31000 стандарду управљање ризиком представља идентификацију, оцену, издвајање приоритета, затим координирање и економично примењивање ресурса како би се минимизирала, пратила и контролисала могућност или утицај нежељених догађаја и максимизирала реализација очекиваних успеха. Управљање ризиком је врло распрострањена дисциплина у оквиру менаџмента предузећа, са својим знањима и вештинама уз помоћ којих организације идентификују, процењују и лече потенцијалне стварне догађаје који могу имати негативан утицај на њихове циљеве, односно резултате. Уопште о управљању ризиком у јавним набавкама Јавне набавке, као важан систем у управљању једне организације, имају стратешку функцију и оперативни значај. Улога јавних набавки је вишеструка, а превасходно треба да обезбеди: сигурност и континуитет пословања; набавку неопходних ресурса (добара, услуга, радова) што веће вредности за уложени новац; максимизацију користи у односу на трошкове; сигурност и солидност пословног партнера… Такође, потребно је додати и друштвени аспект који је важан с обзиром на то да је реч о трошењу јавних средстава, а он се огледа у афирмацији слободног и јединственог тржишта кроз једнакост учесника у њему, заштити основних друштвених вредности кроз забрану друштвено неодговорним лицима (учинициома кривичних дела, привредних преступа, неплатишама пореза и доприноса…) да буду део система јавних набавки, афирмацији социјалних права, енергетске ефикасности, заштите животне средине и сл. Према томе, постоји императив за спровођење одређених мера за избегавање ризика у јавним набавкама, као и мера у циљу смањења негативних ефеката у случају њиховог настанка. Како би се управљало ризиком, неопходно је: идентификовати општи ризик; издвојити појединачне ризике и утврдити ко је одговоран за који ризик; извршити прогнозу ризика, односно због чега дâти


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In