Услови и критеријуми у поступцима јавних набавки, као и новине у примени преференцијалних мера за домаће понуђаче који нуде услуге или радове, односно за понуђаче који нуде добра домаћег порекла

Аутор чланка
Новим законским решењем предност за домаће понуђаче, односно добра домаћег порекла, знатно је смањена, па се стога оправдано могу очекивати и уштеде у поступцима јавних набавки   Да би се оствариле уштеде на пољу јавних набавки на нивоу свих лица која се сматрају наручиоцима у смислу Закона о јавним набавкама посегло се за изменама Закона о јавним набавкама у делу који се односи на преференцијални третман домаћих понуђача који нуде услуге или изводе радове, као и у погледу понуђача који нуде добра домаћег порекла. У том смислу, на седници Петог ванредног заседања, које је одржано 30. јануара 2015. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 14/15, а који је ступио на снагу 12. фебруара 2015. године. У погледу остварених буџетских уштеда, очекивани резултат нових законских одредаба процењује се на 1,5 милијарди динара на годишњем нивоу. Изменама и допунама Закона о јавним набавкама мења се члан 86. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) тако што се предност за домаће понуђаче, односно добра домаћег порекла, знатно смањује у односу на старо законско решење.   Наведеним чланом закона дата су четири различита решења која зависе од тога који је критеријум за оцењивање понуда предвиђен конкурсном документацијом наручиоца и то на следећи начин: 1) У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 10 у корист понуде страног понуђача. Новим изменама и допунама Закона о јавним набавкама ова предност је смањена на 5 пондера; 2) У случају примене критеријума економски најповољније


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In