Услови и критеријуми у поступцима јавних набавки, као и новине у примени преференцијалних мера за домаће понуђаче који нуде услуге или радове, односно за понуђаче који нуде добра домаћег порекла

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →