Врсте огласа у јавним набавкама

Аутор чланка
Огласи о јавним набавкама јављају се у различитим фазама поступка јавне набавке и доприносе транспарентности у овој области.

 

Огласи у јавним набавкама су регулисани чланом 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) према коме постоје следеће врсте огласа:

1) претходно обавештење;

2) позив за подношење понуда и пријава;

3) обавештење о систему динамичне набавке;

4) позив за учешће на конкурсу за дизајн;

5) обавештење о признавању квалификације;

6) обавештење о закљученом оквирном споразуму;

7) обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда;

8) обавештење о закљученом уговору;

9) обавештење о резултатима конкурса;

10) обавештење о обустави поступка јавне набавке;

11) обавештење о продужењу рока за подношење понуда, односно пријава;

12) одлука о измени уговора о јавној набавци;

13) обавештење о поднетом захтеву за заштиту права;

14) обавештење о поништењу поступка јавне набавке.

Чланом 59. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може да објави претходно обавештење о намери да ће спровести поступак јавне набавке. У случају објаве претходног обавештења, наручилац ће у поступцима постићи ефекат дупле транспарентности спровођења предметног поступка, те је у том случају законодавац чланом 95. став 2. Закона о јавним набавкама предвидео краће рокове за спровођење поступка од оних који су прописани чланом 95. став 1. То је заправо привилегија за наручиоца уколико је објавио претходно обавештење у поступку чија је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге, односно 500.000.000 динара за радове, те може у позиву за подношење понуде навести рок од 20 дана за подношење понуда, под условом да је претходно обавештење објавио у року од најмање 35 дана а највише 12 месеци пре објављивања позива. Међутим, у случају да претходно обавештење није објавио или није објавио у прописаном року, рок за подношење понуда не би у претходном случају био мањи од 35 дана. Међутим, за набавке којих у пракси има највише, а чија је процењена (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме