Врсте огласа у јавним набавкама

Аутор чланка
Огласи о јавним набавкама јављају се у различитим фазама поступка јавне набавке и доприносе транспарентности у овој области.   Огласи у јавним набавкама су регулисани чланом 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) према коме постоје следеће врсте огласа: 1) претходно обавештење; 2) позив за подношење понуда и пријава; 3) обавештење о систему динамичне набавке; 4) позив за учешће на конкурсу за дизајн; 5) обавештење о признавању квалификације; 6) обавештење о закљученом оквирном споразуму; 7) обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; 8) обавештење о закљученом уговору; 9) обавештење о резултатима конкурса; 10) обавештење о обустави поступка јавне набавке; 11) обавештење о продужењу рока за подношење понуда, односно пријава; 12) одлука о измени уговора о јавној набавци; 13) обавештење о поднетом захтеву за заштиту права; 14) обавештење о поништењу поступка јавне набавке. Чланом 59. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може да објави претходно обавештење о намери да ће спровести поступак јавне набавке. У случају објаве претходног обавештења, наручилац ће у поступцима постићи ефекат дупле транспарентности спровођења предметног поступка, те је у том случају законодавац чланом 95. став 2. Закона о јавним набавкама предвидео краће рокове за спровођење поступка од оних који су прописани чланом 95. став 1. То је заправо привилегија за наручиоца уколико је објавио претходно обавештење у поступку чија је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге, односно 500.000.000 динара за радове, те може у позиву за подношење понуде навести рок од 20 дана за подношење понуда, под условом да је претходно обавештење објавио у року од најмање 35 дана а највише 12 месеци пре објављивања позива. Међутим, у случају да претходно обавештење није објавио или није објавио у прописаном року, рок за подношење понуда не би у претходном случају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In