Закон о систему плата запослених у јавном сектору

Аутор чланка
Циљ доношења овог закона огледа се у томе да запослени у јавном сектору за исту врсту посла, без обзира на то у ком делу јавног сектора раде, добијају исту плату.Међутим, анализом законских одредаба испоставља се да се Закон неће примењивати на значајан број запослених у јавном сектору, већ да ће за њих важити посебан режим, који би требало да буде уређен накнадно, посебним законима   Дана 29. фебруара 2016. године Народна скупштина донела је Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласникˮ, бр. 18/16, у даљем тексту: Закон), важан системски пропис којим се уређује велики сегмент јавног сектора, а који ће бити у примени од 1. јануара 2017. године.   Плате и зараде запослених у појединим деловима јавног сектора тренутно су дефинисане читавим низом законских и подзаконских аката или општим актима послодаваца. Бројност прописа којима се уређују ова питања довела је до неуједначености у правима, услед методолошки неуједначеног приступа начину одређивања плата запослених у јавном сектору.   Разлози за доношење овог закона су вишеструки: 1) успостављање система плата на јединствен и транспарентан начин за све запослене у јавном сектору; 2) прецизно дефинисање система, начина утврђивања плата, основних дефиниција и појмова; 3) увођење каталога радних места и звања, као инструмента помоћу којег ће се постићи унапређење механизма контроле и транспарентности у начину утврђивања висине плата; 4) увођење методологије за вредновање радних места и звања, чиме се постиже уједначеност у висини плате за рад исте и сличне сложености.   Општеприхваћени појам јавног сектора (јавно власништво) каже да државни сектор чине материјални и људски ресурси путем којих државни менаџмент спроводи политике и управља заокруженом територијом, тј. државом. У јавни сектор спадају како национални, тако и регионални и локални ресурси.   У светлу овог закона, јавни сектор обухвата: 1) државне органе; 2) органе аутономне покрајине; 3) органе јединица локалне самоуправе; 4) друге


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In