Економске и пословне мере привредних друштава до краја године

Аутор чланка
Иако необавезан, деветомесечни обрачун пословно-финансијског резултата привредног друштва омогућава да се до краја године коригују пословни потези друштва и припреми још важнији обрачун пословног резултата – онај годишњи. Истовремено, он представља основ за доношење и других важних одлука привредног друштва   Наша привредна друштва немају законску обавезу да састављају деветомесечни периодични обрачун. За овај период, међутим, корисно је, и то из више разлога, извршити контролу оствареног пословног резултата. Као прво, деветомесечни обрачун може умногоме да укаже на остварење пословног и финансијског резултата у току ове пословне године. Друго, деветомесечно остварење може релативно поуздано да укаже на пословне резултате за преостала три месеца и укупно за целу пословну 2013. годину. Стога, деветомесечни резултат може бити основ за разне пословне одлуке до краја године. Неке од њих могу директно утицати на пословање, али се могу доносити и одлуке о додатним исплатама запосленима, а све то уз већ започете активности на планирању пословања за 2014. годину. У тексту који следи доносимо неколико практичних напомена о начину анализе остварених пословних резултата за период јануар–септембар, а затим ћемо укратко описати неке од пословних активности које привредни субјекти треба да спроведу до краја године.   Утврђивање основних резултата пословања за период јануар–септембар На основу састављених финансијских и других пратећих извештаја и података за период јануар–септембар (Биланс стања, Биланс успеха, извештаји о производњи, о продаји и сл.) привредно друштво у току месеца октобра треба да сагледа две основне тенденције: 1) извршење плана; и 2) динамику пословања у односу на претходну (претходне) годину.   Први корак у сваком сагледавању пословних резултата чине остварени приходи и расходи по обрачуну. Ради се о динарским подацима датим у Билансу успеха, али у основи ових прихода и расхода стоји обављање делатности привредног друштва. Дакле, пре изношења динарских података, треба приказати: 1) остварени обим производње из делатности привредног друштва – укупно, по појединим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти