Израда извештаја о извршењу плана набавки за претходну буџетску годину

Аутор чланка

Међу новим обавезама које су установљене доношењем новог Закона о јавним набавкама, у овом тексту покушаћемо да укажемо на која питања треба обратити посебну пажњу код сачињавања новог акта који се зове извештај о извршењу плана набавки за претходну буџетску годину

Правни основ за доношење Извештаја о извршењу плана набавки за претходну буџетску годину проналазимо у члану 51. ст. 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 од 29. 12. 2012, у даљем тексту: Закон). Наведеном законском одредбом прописано је да је наручилац дужан да до 31. марта текуће године сачини извештај о извршењу плана за претходну годину. Наравно, овде законодавац мисли на претходну буџетску годину. Истом одредбом утврђена је обавеза достављања наведеног извештаја двема најважнијим институцијама у систему јавних набавки, а то су Управа за јавне набавке и Државна ревизорска институција. У томе се и огледа могућност контролне функције ових органа да када приме извештај о реализацији плана набавки за претходну годину, овај документ анализирају и уколико уоче одређене неправилности покрену одговарајуће процедуре. Прописан је и начин достављања овог извештаја, па се он мора доставити искључиво у електронској форми и то на е-адресу plan@ujn.gov.rs.

Одредбом члана 51. ст. 8. Закона прописано је да ће форму и садржину извештаја о извршењу плана ближе уредити Управа за јавне набавке. С тим у вези, Управа је припремила посебан подзаконски акт који треба користити приликом сачињавања извештаја о реализацији плана набавки. Тај подзаконски акт се зове Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 од 29. 3.2013, у даљем тексту: Правилник), а њиме је ближе уређена форма и садржина плана набавки, као и извештаја о извршењу самог плана.

Наиме, извештај о извршењу плана (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме