Конкурентни дијалог у јавним набавкама

Аутор чланка
Када су у питању јавне набавке, размотрени су појам и сврха конкурентног дијалога и фазе овог поступка, али и предложена решења из новог Закон о јавним набавкама, који је тренутно у фази нацрта. I Увод Конкурентни дијалог, као релативно нова врста поступка који се примењује на изузетно сложене јавне набавке, поступак који временски дуго траје и који се најчешће употребљава приликом доделе концесија и одабира приватних партнера, у земљама Европске уније нашао је своје место пре свега као одговор на потребу за модернизацијом и већом флексибилношћу строге процедуре, посебно у случајевима комплексних јавних набавки. Може се рећи да и сâм овај поступак представља колико допринос области јавних набавки толико и изазов, с обзиром на своју специфичну природу која управо неке од елемената који су синоним за демократизацију друштва, као што су већа транспарентност и смањен простор за корупцију, у пракси, пре свега у светлу домаћег досадашњег законодавства, држи у деликатној равнотежи оптималног и могућег. За разлику од отвореног поступка и с њим данас изједначеног рестриктивног поступка, који суштински представљају тип процедура чије спровођење не захтева нужно испуњавање неких посебних услова потребних за спровођење других врсти поступака јавних набавки, преговарачки поступак, као изузетна врста поступка, суштински се одликује одсуством транспарентности и конкуренције, уз ризик неједнаког третмана понуђача и уз бројне могућности разноврсних злоупотреба, при чему је слобода наручиоца ограничена тиме што је спровођење наведеног поступка јавне набавке резервисано за конкретне случајеве. И управо су ова изузетност преговарачког поступка, која је подразумевала таксативно навођење случајева у којима је допуштено његово спровођење, као и све већи број јавно-приватних партнерстава, као фактори који су потенцијално доприносили развоју корупције, директно довели до тога да се на нивоу читаве Европске уније осмисли и „исконструише” потпуно нова процедура јавних набавки, изузетна као и преговарачки поступак, али таква да – за разлику од њега – може да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти