Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Аутор чланка
Основи за изузећа од примене Закона о јавним набавкама у новим одредбама проширени су тиме што су уведени нови основи на основу којих се не мора применити Закон, неки стари основи су прецизирани, а уведен је и нови члан 7а који третира основе за изузеће од примене Закона између повезаних лица   Нови закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 68/15, у даљем тексту: Закон) који је ступио је на снагу 12. августа 2015. године, осим одредби члана 24. са применом од 1. јануара 2016. године, прописао је бројне новине и у одредбама које се односе на изузећа од примене Закона. Основи за изузећа од примене Закона у новим одредбама проширени су тиме што су уведени нови основи на основу којих се не мора применити Закон, неки стари основи су прецизирани, а уведен је и нови члан 7а који третира основе за изузеће од примене Закона између повезаних лица. Наиме, набавке на које се Закон не примењује регулисане су сада чл. 7. и 7а Закона и то у следећим случајевима: 1) Одредбе овога закона наручилац неће применити на набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке. Ова одредба је на идентичан начин била регулисана и пре измена Закона. Наиме, одувек је имала своју јасну и прецизну примену у пракси и то у случајевима када наручилац врши набавку од лица или организација која се у смислу чл. 2. и 117. Закона сматрају наручиоцем и који су као такви носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет набавке. Овде имамо набавку на релацији између два наручиоца чији је предмет делатност за коју један од наручилаца има искључива права. Анализирајући појам искључивог права, долазимо до члана 3.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In