Надзор надлежних органа локалне власти над извршењем Одлуке о буџету и транспарентност буџета као вид надзора над извршењем

Аутор чланка
Ауторка се у овом тексту осврнула на надзор над извршењем буџета и представила могућности вршења надзора над извршењем буџета од стране органа локалних власти.   1. БУЏЕТ – КАО НАЈЗНАЧАЈНИЈА ГОДИШЊА ОДЛУКА КОЈУ ДОНОСИ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Буџет у општем смислу представља списак планираних прихода и расхода државе или локалне самоуправе, односно општине или града (или расхода појединца, фирме или организације) за одређени период, углавном за једну фискалну годину. Државни буџет је најчешће једногодишњи документ који припрема Министарство финансија у непосредној сарадњи са другим министарствима, док га усваја Народна скупштина Републике Србије у облику закона. Буџет је главни инструмент јавних политика. Када се представи Скупштини општине, одражава главне приоритете Општинског већа, па из њега могу да се сазнају главне јавне политике које ће водити општина или град као јединица локалне самоуправе, односно он јасно указује на то у ком правцу иде политика локалне власти, социјална политика на територији општине или града, школство и задовољење његових потреба у делу материјалних трошкова школа, текућих поправки и других расхода који проистичу из матичног односно другог закона, као и која је обавеза за подмирење тих расхода из буџета локалне самоуправе (основно и средње образовање). Дакле, буџет има карактер финансијског плана државе за једну годину и представља једну прогнозу, али је и више од тога: одредбе буџета обавезујуће су за државне органе на расходној страни и треба поштовати наменско трошење средстава буџета, односно њихов распоред утврђен актом о буџету, што практично значи да предвиђени издаци не би смели да се прекорачују без ребаланса буџета, тј. без измене буџета по истој процедури по којој је буџет и донет у првобитном облику. Садржај државног буџета обично чини разрађени односно детаљнији списак прихода и расхода, заједно са њиховим планираним износима за текућу годину и наредне две године, као и аналитички изражени расходи, према Контном плану за буџетски систем, по појединим корисницима буџета, са разрадом на програме, програмске активности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In