Надзор надлежних органа локалне власти над извршењем Одлуке о буџету и транспарентност буџета као вид надзора над извршењем

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →