Ништавост уговора – пракса привредних судова

Аутор чланка
Кроз одређене случајеве из праксе привредних судова који се односе на ништавост уговора издвајамо примере који се односе на последице ако су ништаве само неке одредбе уговора о кредиту, затим на  последице ако уговор није закључен по процедури и форми коју прописује Закон о јавним набавкама, као и када је утврђено да последица повреде неке законске норме, ако она то изричито не прописује, не повлачи ништавост уговора, већ само прекршајну одговорност учиниоца.    НИШТАВОСТ НЕКЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА НЕ ПОВЛАЧИ НИШТАВОСТ И САМОГ УГОВОРА АКО ОН МОЖЕ ДА ОПСТАНЕ БЕЗ НИШТАВЕ ОДРЕДБЕ И АКО ОНА НИЈЕ БИЛА НИ УСЛОВ УГОВОРА НИ ОДЛУЧУЈУЋА ПОБУДА ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ УГОВОР ЗАКЉУЧЕН. Из образложења: Одредбом члана 105. став 1. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989 и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/1993) прописано је да ништавост неке одредбе уговора не повлачи ништавост и самог уговора ако он може да опстане без ништаве одредбе и ако она није била ни услов уговора ни одлучујућа побуда због које је уговор закључен, док је ставом 2. истог члана прописано да ће уговор остати на снази чак и ако је ништава одредба била услов или одлучујућа побуда уговора у случају кад је ништавост установљена, управо да би уговор био ослобођен те одредбе и важио без ње. У конкретном случају је одредбом члана 5. Уговора о кредиту број 147-13061/08 од 7. 4. 2008. године, који је тужилац, као корисник кредита, закључио са првотуженим, уговорена каматна стопа од 14% годишње, уз сагласност корисника кредита да банка у току трајања уговора, а без његове даље сагласности, може да врши измену каматне стопе у случајевима промене тржишних услова и пословног окружења и других услова пословања, раста камата на банкарском тржишту, промене пословне политике банке, тржишног и пословног окружења и других услова пословања. Правилан је закључак првостепеног суда да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In