Одредбе Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему које се односе на јединице локалне самоуправе

Аутор чланка
У анализи одредби Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему акценат је стављен на промене које се односе на локалну самоуправу. ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Закон о буџету РС за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018) представља основ за економске мере јачања темеља успостављеног модела раста, који се, према мишљењу надлежних институција, заснива на повећању инвестиција и извоза. Министарство финансија – Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције констатовао је на основу свеобухватне анализе да у току 2018. године економске активности земље бележе снажан раст, уз интензивну инвестициону активност и повећану потрошњу домаћинстава. Поред тога, долази и до раста у оквиру грађевинарства и услужног сектора, тако да се развојни карактер буџета у 2018. години огледа пре свега у капиталним улагањима, односно у инвестицијама са убрзаним инвестиционим активностима државе. Достигнуте стопе привредног раста и уравнотежене јавне финансије доприносе смањењу јавног дуга и обезбеђују ниску, односно стабилну инфлацију, што чини основ за даља унапређења свих макроекономских токова. Што се тиче макроекономских пројекција за 2019. годину, очекује се да ће Република Србија у наредном периоду у некој мери зависити од кретања и изгледа у међународном економском окружењу, у чланицама Еврозоне које су главни партнери државе у робној размени и инвестицијама. Међународни монетарни фонд прогнозира глобални раст у 2018. години од 3,7%, а иста стопа раста светске привреде прогнозирана је и за наредне две године. Макроекономске  претпоставке кретања за Републику Србију у периоду 2019–2021. година пројектоване су на основу актуелних економских показатеља, као и на основу процене ефеката планираних мера економске политике. У 2019. години пројектован је реални раст привредне активности од 3,5%, а очекује се и наставак позитивног утицаја раста запослености и побољшаних услова задуживања за приватну потрошњу. Такође, у трогодишњем средњорочном периоду очекује се наставак


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In