Одредбе Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему које се односе на јединице локалне самоуправе – НОВО –

Аутор чланка
У анализи одредби Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему акценат је стављен на промене које се односе на локалну самоуправу.

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Закон о буџету РС за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018) представља основ за економске мере јачања темеља успостављеног модела раста, који се, према мишљењу надлежних институција, заснива на повећању инвестиција и извоза.

Министарство финансија – Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције констатовао је на основу свеобухватне анализе да у току 2018. године економске активности земље бележе снажан раст, уз интензивну инвестициону активност и повећану потрошњу домаћинстава. Поред тога, долази и до раста у оквиру грађевинарства и услужног сектора, тако да се развојни карактер буџета у 2018. години огледа пре свега у капиталним улагањима, односно у инвестицијама са убрзаним инвестиционим активностима државе. Достигнуте стопе привредног раста и уравнотежене јавне финансије доприносе смањењу јавног дуга и обезбеђују ниску, односно стабилну инфлацију, што чини основ за даља унапређења свих макроекономских токова.

Што се тиче макроекономских пројекција за 2019. годину, очекује се да ће Република Србија у наредном периоду у некој мери зависити од кретања и изгледа у међународном економском окружењу, у чланицама Еврозоне које су главни партнери државе у робној размени и инвестицијама.

Међународни монетарни фонд прогнозира глобални раст у 2018. години од 3,7%, а иста стопа раста светске привреде прогнозирана је и за наредне две године.

Макроекономске  претпоставке кретања за Републику Србију у периоду 2019–2021. година пројектоване су на основу актуелних економских показатеља, као и на основу процене ефеката планираних мера економске политике. У 2019. години пројектован је реални раст привредне активности од 3,5%, а очекује се и наставак позитивног утицаја раста запослености и побољшаних услова задуживања за приватну потрошњу. Такође, у трогодишњем средњорочном периоду очекује се наставак повољних кретања на тржишту (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме