Одрживо предузеће

Аутор чланка
Имајући у виду значај функционисања концепта одрживог предузећа, сматрамо да је потребно да законодавац прихвати концепцију одрживог предузећа, те да у матичним прописима, било на нивоу својеврсне преамбуле или необавезујућих циљева, усвоји наведени концепт и полако „утреˮ пут његовој примени   Eкономски посматрано, привредно друштво је мрежа односа (трансакција) између интерних ресурса (запослени, организација, средства и предмети рада, управа и сл.), којим се ствара тзв. језгро стручности, што лицу које поседује те ресурсе, власнику, омогућава да на тржишту конкурентно испоручује робу и услуге и тиме оствари добит. С друге стране, ресурси привредног друштва могу бити и екстерни (потрошачи, добављачи и сл.) који, са своје стране, омогућавају да се интерни ресурси валоризују, односно да се оствари рентабилитет. У правном смислу, привредно друштво поседује својство правног лица, а односи између интерних и екстерних ресурса, као и сама организација, регулишу се правним актима и документима (уговор/одлука о оснивању, уговор о раду, уговори о продаји с купцима или добављачима). Према дефиницији, улога управе друштва огледа се у томе да адекватном комбинацијом интерних и екстерних ресурса, оствари вредност за власника, при чему она треба да буде већа од вредности уложених средстава. Поставља се, међутим, питање како ускладити интересе различитих носилаца ресурса (запослених, потрошача, добављача, управе) и мора ли, нужно, али и економски ефикасно, интерес власника бити одлучујући.   Stejkholder модел пословања привредних друштава Stejkholder модел пословања привредног друштва преовлађивао је од осамдесетих година прошлог века. У основи овог концепта власник је тај који обезбеђује средства, запослени – рад, добављачи – сировине, набављачи – опрему, а држава обезбеђује инфраструктуру. Међу свим овим различитим интересима, интереси власника капитала били су на самом врху. Осим тога, сматрало се да је берза, на којој се сливају најразличитији подаци, најбољи показатељ успешности привредног друштва, те да је најбољи показатељ успешности рада менаџмента, управо, берзанска цена акција. У овом систему, интереси


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In