Осврт на измене Закона о тржишту капитала

Аутор чланка
Ауторка даје осврт на најбитније измене Закона о тржишту капитала, као што су измене које се тичу увођења нових финансијских инструмената и нових дефиниција појмова, и измене одредби које се односе на злоупотребе на тржишту, инсајдерске информације, истраживање тржишта и др.

Важећи Закон о тржишту капитала објављен је у „Сл. гласнику РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16. Овим законом се уређују понуда и трговање финансијским инструментима, тржиште (капитала) и пружање услуга на том тржишту. Уређује се и обелодањивање финансијских података, забрана преварних радњи и евиденција финансијских инструмената, као и статусна питања учесника на тражишту капитала. Последње измене објављене у „Сл. гласнику РС”, бр. 108/2016, друге су по реду и ступиле су на снагу почетком јануара 2017. године. Пуна примена Закона захтева још усклађивање аката Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија). У истом гласнику објављене су и измене и допуне Закона о преузимању акционарских друштава.

Циљ и предмет уређивања Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон), дефинисани чланом 1. (поглавље I Закона – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ), нису мењани. Осврт на циљеве Закона је добар увод за причу о изменама јер последње измене омогућавају темељније остваривање циљева Закона, а то су: заштита инвеститора, обезбеђење праведног, ефикасног и транспарентног тржишта капитала и смањење системског ризика на тржишту капитала. Разлози за измене су и обавеза усклађивања са прописима Европске уније, али и практична потреба приближавања и уједначавања правила са правилима тржишта капитала у другим државама.

Нови финансијски инструменти

У поглављу ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ допуњен је члан 2. који регулише финансијске инструменте (у даљем тексту: ФИ), и то новим појмовима, односно новим ФИ, тако што се додају робни деривати и кредитни дериват на основу наступања статуса неиспуњавања обавеза. Закон не даје заједничку дефиницију ФИ, већ (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме