Посебна издвајања из буџета града и општине према Закону о финансијској подршци породици са децом и правилницима који ближе прописују ова издвајања

Аутор чланка
Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, 113/17), чија је примена одређена за 1. јули ове године, уређује се правни основ за финансијску подршку породици са децом из републичког, градског и општинског буџета.

 Краћи осврт на нови закон

Новим Законом о финансијској подршци породици са децом омогућено је следеће:

  1. олакшава се поступак остваривања права;
  2. обезбеђује се побољшање услова за задовољавање основних потреба деце;
  3. обезбеђују се посебни подстицаји за рађање деце и подршка материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и деци без родитељског старања;
  4. проширује се обухват корисника, при чему се не угрожавају средства предвиђена буџетом за ове намене, и усклађују се поједине одредбе са прописима Европске уније;
  5. успоставља се и додатна заштита деце из посебно рањивих група, као на пример: деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, деце без родитељског старања и деце корисника новчане социјалне помоћи;
  6. уводи се ново право на остале накнаде по основу рођења, неге и посебне неге детета, које ће омогућити великом броју жена да по први пут стекну могућност остваривања права на остале накнаде у периоду по рођењу детета.

Наиме, жене које нису у радном односу већ самостално обављају делатност, власнице су пољопривредног газдинства или су радно ангажоване по основу привремених и повремених послова, уговора о делу, ауторских уговора или су у тренутку рођења детета незапослене и нису оствариле право на новчану накнаду по основу незапослености, а радиле су у периоду који је од утицаја на остваривање права. Поред тога, ово право могу да остваре и жене које су пољопривредни осигураници.

То значи да се на овај начин у одредбама новог Закона пружа посебна заштита женама које су радно ангажоване по основу флексибилних облика рада и које сада не морају да прекидају своје делатности, односно саме ће одлучивати да ли ће и у ком облику ће их редуковати, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме