Проблеми јавних набавки у здравству

Аутор чланка
У тексту који следи аутор се бави проблемима у јавним набавкама  медицинских средстава, потрошног медицинског материјала и лекова, које спроводи здравствени сектор, као и ставовима и одлукама Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у овом сектору.   Поред мањкавости које се јављају у свим поступцима јавних набавки, од којих су неке учестале, а има и оних специфичних и нових ситуација које карактеришу све поступке јавне набавке (дакле нису везане за неки одређени предмет), у јавним набавкама које спроводи здравствени сектор уочавају се одређени проблеми који прате управо јавне набавке које имају за предмет медицинска средства, потрошни медицински материјал и лекове. Како је Републичка комисија за заштиту права у донетим одлукама у овом сектору заузела одређене ставове, циљ овог чланка је да вас упознамо са истим како би учесници поступка – потенцијални понуђачи – било да су у питању наручиоци било заинтересована лица – знали како да поступе у тим ситуацијама. Везано за обавезан услов за учешће – прописан одредбом члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН-а који прописује да понуђач мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – пре свега је потребно испитати и правилно утврдити да ли је конкретан предмет јавне набавке медицинско средство, те да ли је следствено томе потребно за исто тражити Решење Агенције за лекове и медицинска средства и дозволу за промет коју издаје Министарство здравља, а који гласе на конкретног понуђача. Наиме, не мали број наручиоца креће у поступак јавне набавке и сачињава конкурсну документацију а да претходно ову чињеницу није правилно испитао и утврдио. Одредбама конкурсне документације се само преписују поменуте одредбе члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН-а, као и одредба члана 77. став 1. тачка 5. ЗЈН-а која прописује доказ за испуњеност овог услова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In