Регистровање заложног права на покретним стварима у пракси

Аутор чланка
Поред представљања ставова Регистра, те других питања која су се поставила у пракси у вези с вођењем Регистра, у овом тексту ћемо говорити и о практичним проблемима при раду Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности у вези са надлежношћу регистра за регистровање заложног права над акцијама на основу Закона о тржишту капитала   Пре нешто више од дванаест година донет је Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник РС”, бр. 57/03, 61/05, 64/06 – исправка и 99/11 – други закон, у даљем тексту Закон). Овим законом је у српском модерном законодавству први пут оформљен регистар заложног права на покретним стварима и надлежност за вођење тог регистра припала је Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту Регистар).   У годинама које су уследиле након доношења Закона у пракси су се јавила бројна спорна питања како у вези с правима која се могу уписивати у Регистар, тако и питања формалне природе, најчешће у вези с документацијом потребном за регистровање заложног права. Неке од ових дилема отклоњене су доношењем Правилника о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС”, бр. 31/13, у даљем тексту Правилник). И након доношења Правилника, међутим, бројне су недоумице и нејасноће које се јављају у поступку регистрације. Ова питања од посебног су значаја за страна привредна друштва и банке које покушавају да у Регистру региструју жељена права на начин на који им је то омогућено у државама из којих долазе, што често није могуће спровести у пракси. Поред представљања ставова Регистра, те других питања која су се поставила у пракси у вези с вођењем Регистра, у овом тексту ћемо говорити и о практичним проблемима при раду Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту Централни регистар) у вези


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In