Шта још мучи… банкарске клијенте?

Аутор чланка
И у овом броју настављамо да разрешавамо неке од уобичајених недоумица банкарских клијената #1 Да ли се одлучити за орочену штедњу или за штедњу по виђењу? Постоје две основне врсте штедње – орочена штедња и штедња по виђењу. Орочена штедња представља депоновање, тј. полагања новчаних средстава у банку, на за ту намену отворен штедни рачун, где се клијент банке (штедиша, депонент) обавезује да свој новац неће подизати с рачуна у одређеном временском периоду (рецимо, 3, 6, 9 или 12 месеци), а банка – да ће му за то платити одређену камату. Дакле, депонент позајмљује свој новац банци, која ће га даље у трансакцијама другог типа (на пример, кредит) пласирати својим клијентима. У ту сврху банка ће од њих наплатити одређену камату, чији ће онда један део платити свом депоненту кроз камату на штедњу. То заправо представља класичну „препродају” новца, слично продаји било ког другог производа у трговини.   И штедња по виђењу представља полагање новца на одговарајући рачун у банци, с тим што клијент та средства има увек на располагању, односно новац може да подигне кадгод му је потребан. Осим у могућности располагања новцем, друга крупна разлика између ова два типа штедње огледа се и у каматним стопама. Код орочене штедње, банка стимулише клијента да свој новац орочи на што дужи период и за то му плаћа већу камату. На пример: за орочење на 3 месеца банка плаћа 1,5% годишње камате, на 6 месеци плаћа 1,8%, док на 12 месеци орочења банка даје 2,1% камате. Код штедње по виђењу, реч је о каматним стопама које су осетно ниже од камата на орочење. Разлог је у томе што банка мора увек бити спремна да депоненту, на његов захтев, врати, тј. исплати новац с рачуна, чиме није у могућности да дугорочније калкулише с депонованим средствима. Код орочене штедње, клијент се сагласио да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In