Шта то мучи наручиоце и понуђаче у новим законским решењима у систему јавних набавки

Аутор чланка
Која су то питања која најчешће муче наручиоце и понуђаче током поступка јавне набавке, али и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, након измена и допуна законске регулативе која уређује ову област – сазнајте у тексту који следи   Нови закон о изменама и допунама Законa о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) ступио је на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. чија је примена отпочела 1. јануара 2016. године. Самим тим, управо од 1. јануарa 2016. године употпуњена је законодавна регулатива из ове области, а заједно с тим јавили су се и бројни проблеми у њеној практичној примени.   У наставку текста разрешавамо бројне дилеме које муче наручиоце и понуђаче у разним сегментима поступка јавне набавке, али и у случајевима у којима се ЗЈН не примењује.   СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ   #1 Да ли се на уговоре о поклону којима се наручиоцу поклањају одређене ствари примењују поступци јавних набавки? Основна карактеристика уговора о јавној набавци састоји се у томе да је реч о теретном правном послу на основу уговора који мора бити закључен у електронској или писаној форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, а који за предмет имају набавку добара, услуга или радова. Битан елемент дефиниције уговора о јавној набавци јесте да се прибављање, односно стицање неког права над добрима, услугама или радовима врши на основу теретног правног посла. Теретни уговори су они уговори код којих једна страна даје накнаду за оно што од друге стране прима. Стога, за уговор о поклону, где с једне стране имамо давање, а с друге стране примање без накнаде, не можемо рећи да је реч о теретном правном послу, па се у овом случају код уговора о поклону не


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In