Тржишно снабдевање електричном енергијом

Аутор чланка
Усвајањем Закона о енергетици предвиђено је постепено отварање тржишта електричне енергије у Србији у погледу обима, услова и временског распореда отварања самог тржишта. Сазнајмо у овом тексту како то изгледа у пракси и које су погодности, али и могуће главобоље, за крајње купце електричне енергије Либерализација тржишта електричне енергије започела је 2013. године. Прво су на слободно тржиште изашли велики потрошачи на високом напону, од 2014. године отвара се тржиште за потрошаче на средњем напону (има их око 3.200), а од 2015. године и за грађане, уколико то желе и ако се не определе за снабдевање по регулисаним ценама, на шта ће и даље имати право. Новост је да су од јануара 2014. године на слободно тржиште изашли и потрошачи (крајњи купци) електричне енергије који спадају у неку од следећих категорија: имају прикључке на средњем напону (купци којима је место предаје на дистрибутивној мрежи напонског нивоа вишег од 1 kV, а нижег од 110 kV) или више од 50 запослених или годишњи приход већи од десет милиона евра. Чланом 2. ст. 1. тач. 28) Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 – испр., 93/12 и 124/12, у даљем тексту: Закон), прописано је да је крајњи купац правно или физичко лице или предузетник који купује електричну енергију или природни гас за своје потребе. Од 1. јануара 2014. године, крајњи купци треба да имају изабраног снабдевача електричном енергијом – продавца, с којим ће уговорити количину, цену електричне енергије, период снабдевања и друге услове продаје електричне енергије. Битно је истаћи да, у периоду отварања тржишта, крајњи купац који нема право на јавно снабдевање, има право на резервно снабдевање, а које може трајати најдуже 60 дана. На основу Решења Владе Републике Србије, улога резервног снабдевача додељена је Привредном друштву „ЕПС Снабдевање”, чији је оснивач Јавно предузеће „Електропривреда Србије” (ЈП ЕПС). Цена резервног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4