Значај посебне службе за контролу јавних набавки код наручилаца

Аутор чланка
Као један од најважнијих механизама у циљу спречавања злоупотреба тамо где се троше прилично велика средства за набавке добара, услуга и радова, Закон о јавним набавкама прописао је обавезу доношења интерног плана за спречавање корупције и обавезу образовања посебне службе која ће спроводити контролу планирања, спровођења поступака и извршења уговора, за наручиоце чија укупна вредност јавних набавки на годишњем нивоу прелази милијарду динара   Закон о јавним набавкама, који је Народна скупштина Републике Србије донела 29. 12. 2012. године, а у примени је од 1. 4. 2013. („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, у даљем тексту: ЗЈН), донет је с циљем да се до тада компликоване и скупе процедуре jaвних набавки поједноставе и учине ефикаснијим, да се ојачају нејасно дефинисана овлашћења државних органа, али, пре свега, да се спречи и смањи корупција у јавним набавкама. Kао резултат тога, ЗЈН-ом је уређена нова област – Спречавање корупције и сукоба интереса, која садржи низ превентивних мера и механизама с циљем да се сузбије коруптивно понашање. Процене су да се на корупцију одлије чак четвртина од око четири милијарде евра, колико се на јавне набавке потроши годишње, што сасвим довољно говори о потреби и оправданости настојања да се смањи поље коруптивног деловања. Зато је нови ЗЈН, као системски закон који се односи на комплетан јавни сектор, посветио посебну пажњу одредбама које би требало да доведу до спречавања корупције и сукоба интереса у јавним набавкама (чланови 21–30). По први пут јасно су прописане неке од мера и механизама за спречавање корупције, као на пример, обавеза комуникације искључиво у писаној форми у свим фазама поступка јавне набавке, као и обавеза руководиоца и одговорног лица наручиоца да запосленима на пословима јавних набавки све налоге и упутства дају писаним путем, односно путем електронске поште, ради заштите интегритета и руководилаца и запослених на пословима јавних набавки. ЗЈН обавезује лице


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти