Значај и улога проценитеља као нове професије уведене Законом о проценитељима вредности непокретности

Аутор чланка
Србија је пред сам крај 2016. године добила Закон о проценитељима („Сл. гласник РС”, бр. 108/2016) који је и раније најављиван, али је тек тада добио потврду у Скупштини Србије, чиме је и званично ступио на снагу. Са становишта предлагача овог закона, његово доношење је и те како имало смисла, док из угла одређеног броја постојећих судских вештака који су до сада радили процене непокретности, овај закон није смео бити усвојен, бар не у оваквом облику. Сврха доношења овог закона је да се повериоци обезбеде на бољи начин, те се Закону свакако радују и банке због којих је углавном и донет. Закон је свакако прошао јавну расправу, a предлагачу Закона су у назначеном року примедбе и сугестије доставили: Светска банка, Међународни монетарни фонд, Народна банка Србије, Републички геодетски завод, Инжењерска комора Србије и још неколико стручних лица из ове области, те је Закон на крају уобличен и усвојен. Списак предлагача свакако потврђује тезу да је банкарски сектор био највише заинтересован за увођење реда у ову област. До недавно су посао процене вредности некретнине који је рађен највише из разлога обезбеђивања кредита код пословних банака, радили овлашћени судски вештаци грађевинске струке, чији је задатак био да испитају вредност некретнине и да уз детаљан приказ доставе своје мишљење повериоцу, тј. банци. На бази те процене банка је даље одобравала или није одобравала углавном стамбени кредит свом будућем кориснику, али и пословне кредите фирмама са залогом на непокретности. Било је ту доста пропуста који су послужили највише као аргумент предлагачу Закона да уведе ред и у ову област и заправо направи нову професију која ће бити одвојена од осталих судских вештака (из других области, финансијске, економске итд.). Тако смо добили проценитеље чији ће посао искључиво бити процена вредности непокретнe имовине која је предмет залога, у сврху предвиђену Законом. Осим наведених разлога који изискују


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In