Значај и улога проценитеља као нове професије уведене Законом о проценитељима вредности непокретности

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →