Глас локалних и регионалних органа власти Србије у Комитету региона Европске уније

Аутор чланка
Значај, предности и користи које грађани Србије могу имати оснивањем и почетком рада Заједничког консултативног одбора огледају се, пре свега, у могућности да се њихово мишљење, које изражавају кроз непосредно изабране представнике на локалном и регионалном нивоу, може чути у самој Европској унији и то путем Комитета региона ЕУ Образовањем „Заједничког консултативног одбора састављеног од представника Комитета региона ЕУ и локалних и регионалних органа власти у Србији” успостављен је механизам за непосредно учешће општина и градова, односно органа АП Војводине у процесу приступања Србије Европској унији. То значи улазак у континуирани процес припреме за активности у оквиру будућег чланства у Европској унији, као и припреме за учествовање у раду Комитета региона ЕУ након приступања Републике Србије Европској унији. Тиме је процес приступања, и не само тај процес већ читав концепт идеја и сегмент спољне политике наше земље који се односи на европске интеграције, приближен грађанима, тако да га они у наредном периоду могу што боље разумети, али и тако да се њихово мишљење које изражавају кроз непосредно изабране представнике на локалном и регионалном нивоу, путем Комитета региона ЕУ, може чути у самој Европској унији. Влада Републике Србије донела је 20. фебруара 2014. године закључак 05 број: 119-1093/2014 којим су утврђени овлашћени предлагачи чланова и заменика чланова српског дела „Заједничког консултативног одбора састављеног од представника Комитета региона ЕУ и локалних и регионалних органа власти у Србији” (у даљем тексту: Заједнички консултативни одбор), број чланова и заменика чланова Заједничког консултативног одбора, као и критеријуми за њихов одабир. Доношењу овог закључка претходио је поступак именовања представника Републике Србије у телима за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, који је обухватио како Одбор за стабилизацију и придруживање и надлежне пододборе, тако и потребу образовања Заједничког консултативног одбора (закључак Владе 24 број: 119-10953/2013 од 18. децембра 2013. године). Након што је Република Србија 1. септембра


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In