Нови приступ преговорима – отварање преговора поглављима 23 и 24

Аутор чланка
У наставку текста из претходног броја часописа у средишту пажње налазе се преговарачка поглавља 23 и 24, уз детаљно објашњење разлога и специфичности који су условили да се ова поглавља отварају као прва, а закључују као последња, током преговарачког процеса државе кандидата са Европском унијом На искуству досадашњих проширења Европска унија је закључила да је велики значај преговарачких поглавља која се односе на правосуђе и основна права, као и на правду, слободу и безбедност, те да је потребно да будуће државе чланице буду спремне да постану део заједничког система ЕУ. То је пре свега неопходно ради остваривања унутрашње сигурности у ЕУ, али је значајно и за грађане држава које приступају. У проширењима која су била 2004. и 2007. године, пријемом држава источне и централне Европе у ЕУ, ова питања су се преговарала у једном поглављу које је носило назив Правосуђе и унутрашњи послови. Тек је у току преговора са Хрватском ова област подељена на две целине и тачно су дефинисана питања која се разматрају по одређеним поглављима. У Стратегији проширења за 2012. годину утврђено је да је потребно да се будућим државама кандидатима, које се налазе у процесу приступних преговора, остави довољно времена да покажу степен примене правних тековина, али и стандарда у овим областима. Овај нови приступ види се на примеру Црне Горе с којом се након отпочињања преговора најпре разговара на тему преговарачких поглавља 23 – Правосуђе и основна права и 24 – Правда, слобода и безбедност. Прецизније, процес аналитичког прегледа законодавства отпочиње управо с представљањем правних тековина у овим областима. Такође, одређено је и да се процес усклађивања и примене прописа у овим областима прати током целог преговарачког процеса и да је могуће застати с преговорима у другим поглављима, уколико држава није остварила задовољавајући напредак у ова два поглавља. Осим што се отварају прва, очекује се да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In