Анализа најбитнијих питања конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, у светлу императивних законских одредби

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →