Анализа најбитнијих питања конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, у светлу императивних законских одредби

Аутор чланка
У овом тексту аутор се позабавио дилемама које су се јавиле приликом примене Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, утврђујући која лица потпадају под примену наведеног закона, као и који су основни предуслови за покретање самог поступка конверзије.   Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду („Сл. гласник РС”, бр. 64/2015 – даље: Закон) већ четири године уређује конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (даље: конверзија). Међутим, велики број физичких лица и привредних субјеката који су носиоци права коришћења на грађевинском земљишту или планирају одређене пројекте у вези са грађевинским земљиштем на којем постоји уписано право коришћења, имају одређене дилеме у вези са најбитнијим одредбама Закона. У том смислу овај текст се бави врло битним темама које произлазе из овог Закона, и то: – лицима која потпадају под примену овог закона, – основним предусловима за покретање поступка, – анализом најбитнијих одредби поступка конверзије и разматрањем одређених дилема које се у истом појављују. 1. ЛИЦА КОЈА ПОТПАДАЈУ ПОД ПРИМЕНУ ОВОГ ЗАКОНА Закон у члану 1. став 2. наводи субјекте којима припада право коришћења на грађевинском земљишту, односно одређеној парцели, а потпадају под примену овог закона, односно субјекте који, у случају спровођења поступка конверзије, имају обавезу плаћања накнаде. У питању су следеће групе лица: 1) лица која су била или јесу привредна друштва и друга правна лица која су приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као и њихови правни следбеници у статусном смислу; 2) лица – носиоци права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње, у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године или на основу одлуке надлежног органа; 3) лица чији је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти