Коментар Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова – НОВО –

Аутор чланка
Овим изменама настоји се да се реше одређени проблеми који су се јављали у пракси, као што су достављање странкама и неспроводивост решења о озакоњењу објекта у Катастру непокретности, при чему издвајамо и новине које се односе на врсте забележби и ажурирање података уписаних у Катастар. View Fullscreen Коментар Закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова Овим изменама настоји се да се реше одређени проблеми који су се јављали у пракси, као што су достављање странкама и неспроводивост решења о озакоњењу објекта у Катастру непокретности, при чему издвајамо и новине које се односе на врсте забележби и ажурирање података уписаних у Катастар. 43 УНАКР СНИ ПОГ ЛЕ Д LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020. Д Дејан Обренић, дипломирани правник ана 3. 3. 2020. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС” бр. 15/2020), при чему је део одредби почео да се примењује закључно са даном ступања на снагу, док ће одредбе које доносе најбитније измене почети да се примењују од 31. 3. 2020. године. Овим законом усвојен је чак трећи пакет измена и допуна Законао поступку уписа у катастар непокретности и водова, и то за само нешто мање од две године од када је тај пропис на снази. Разлози за овако честе измене и допуне наведеног закона у овако кратком периоду примене могу се наћи како у непрецизности његових норми тако и у неспремности или немогућности примене од стране оних органа и институција на које се првенствено односи. Поред наведених, разлози за усвајање измена и допуна Закона јесу и они који се односе на жељу законодавца да се олакша и убрза његова примена у пракси, као и да се побољша ефикасност спровођења циљева због којих је иницијално и усвојен.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In