Најновијe изменe и допунe Закона о планирању и изградњи – НОВО –

Аутор чланка
Предмет анализе у овом тексту биле су најбитније донете измене у погледу планске и техничке документације, извођења радова, употребне дозволе и стручног испита, као и у погледу стручног усавршавања за просторне планере, архитекте урбанисте, инжењере и извођаче радова. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УНАКРСНИ ПОГЛЕД 50 Најновијe изменe и допунe Закона о планирању и изградњи Предмет анализе у овом тексту биле су најбитније донете измене у погледу планске и техничке документације, извођења радова, употребне дозволе и стручног испита, као и у погледу стручног усавршавања за просторне планере, архитекте урбанисте, инжењере и извођаче радова. Н Петар Мијатовић, адвокат ародна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 9/20 – даље: Измене ЗПИ), који je ступиo на снагу 12. фебруара 2020. године, изузеводређених одредби чија је примена одложена до 1. јуна 2020. године, односно од дана приступања Републике Србије Европској Унији. Измене ЗПИ-а усвојене су ради унапређења и мењања постојећих и увођења нових законских решења, као и због неопходности усаглашавања одредби Закона о планирању и изградњи са прописима Европске уније, и то са: ■ Директивом Европске Уније о признавању професионалних квалификација 2005/36/ЕЗ, ■ Законом о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација („Сл. гласник РС”, број 66/19), којим је у правни поредак Републике Србије пренета Директива о признавању професионалних квалификација, ■ Директивом Европске Уније о услугама 2006/123/ЕЗ и ■ Законом о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање („Сл. гласник РС”, број 73/18). ИЗМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Поред постојећег изузетка по којем се план генералне регулације спроводи кроз план де- таљне регулације, у случају када није могуће на целом обухвату плана генералне регулације одредити регулацију, односно правила уређења и грађења, Изменама ЗПИ-а предвиђено је да спровођење плана генералне регулације може да се предвиди кроз израду плана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In