Коментар Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Аутор чланка
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 41/2018 од 31. 5. 2018. године, а ступио је на снагу 8. 6. 2018. године. Закон треба да омогући да се читав поступак уписа имовине заврши код нотара, затим повећање правне сигурности власника некретнина и повећање ефикасности и ажурности катастра непокретности, као и брже и ефикасније обрачунавање пореза на имовину и пореза на пренос апсолутних права.   Народна скупштина Републике Србије усвојила је 28. маја 2018. године нови Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова (у даљем тексту: Закон) по хитном поступку због обезбеђивања услова за увођење информационих технологија које ће убрзати и скратити процедуру уписа у катастар непокретности, што ће имати позитиван ефекат на побољшање позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања – Doing business. С друге стране, разлози за доношење Закона, који је до усвајања био део Закона о државном премеру и катастру, садржани су у потреби да се: 1) повећа ефикасност и ажурност катастра непокретности: – увођењем информационих технологија, – прописивањем обавезе за судове, јавне бележнике, јавне извршитеље, органе јавне управе и друге органе и организације, који у оквиру своје законом утврђене надлежности доносе одлуке, односно састављају или потврђују исправе које представљају правни основ за упис у катастар, да исте доставе Служби за катастар непокретности (у даљем тексту: Служба) ради провођења промена у катастру; 2) поједностави и убрза процедура уписа у катастар непокретности: – прописивањем обавезе наведеним субјектима да у кратким роковима достављају Служби одлуке које доносе, односно исправе које састављају или потврђују, ради уписа у катастар, – прописивањем краћих рокова за поступање Службе у поступку уписа у катастар, – прописивањем правила да Служба не проверава законитост јавне односно јавнобележничке исправе на основу које се врши упис у катастар, у смислу повреде принудних прописа, с обзиром на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In