Новине у Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →