Аплицирање за средства из програма подршке унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре у Републици Србији „Градимо заједно”

Аутор чланка

У Републици Србији наставља се реализација пројеката развоја и унапређења локалне и регионалне инфраструктуре, који се финансирају средствима зајма Европске инвестиционе банке. У овом тексту доносимо детаљно упутство за попуњавање апликационог формулара

Спровођење програма под називом „Градимо заједно” обухватиће наредне четири буџетске године, а финансирају се пројекти у области социјалне и путне инфраструктуре локалног и регионалног значаја. Наиме, Република Србија је у децембру 2008. године закључила са Европском инвестиционом банком (у даљем тексту: ЕИБ) Финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру” у висини од 50 милиона евра. У јуну 2009. године потписан је и други финансијски уговор у истој области „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру/Б” вредности 25 милиона евра. До сада је извршено резервисање код ЕИБ скоро 60 милиона евра путем утврђених листа пројеката, у току је одобравање шесте алокације, а повучено је и шест транши укупне вредности 42,2 милиона евра. Последња повучена транша износи скоро 9,5 милиона евра и уплаћена је почетком августа 2013. године на рачун пројекта који се води у Народној банци Србије, ради финансирања пројеката регионалне и локалне инфраструктуре одобрених у претходном циклусу (врше се исплате по авансним ситуацијама, односно испостављеним привременим ситуацијама). Следи наредни циклус.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација коју је неопходно доставити уз апликациони формулар – Образац за пријаву пројекта, односи се на:

1) потврду о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта;

2) извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе, с позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта;

3) Главни пројекат, који може бити приложен на CD-у и кад мора да садржи:

– скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова;

– текстуалне и графичке прилоге;

– предмер и предрачун радова у Excel формату и скенирану рекапитулацију радова с потписом и печатом одговорног пројектанта;

– оверену скенирану ситуацију на катастарско-топографској подлози;

– скениране услове и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме