Грађевинска дозвола у светлу измена Закона о планирању и изградњи

Аутор чланка
У овом тексту посебно ћемо се бавити институтом грађевинске дозволе с обзиром на чињеницу да је усвајањем измена закона, у том делу, дошло до значајнијих промена које би по мишљењу предлагача требало да доведу до конкретних резултата у привлачењу страних инвеститора и омогуће бржи привредни развој земље

 

У свакој цивилизованој држави Европе и света, уз владавину права и јаке демократске институције, просторни ред се сматра предусловом правне сигурности. Истовремено, он је основни покретач привредног развоја сваке националне економије, али и предуслов за привлачење страних инвестиција.

 

У том смислу, Влада Републике Србије, Министарство надлежно за послове грађевинарства још је 2013. године изашло пред стручну јавност с Нацртом измене Закона о планирању и изградњи како би се кроз поменуте законске измене поступак издавања грађевинских и употребних дозвола убрзао, а рад надлежних органа учинио ефикаснијим.

Коначно, после низа дорада, Влада Републике Србије је у новембру 2014. године упутила у скупштинску процедуру Предлог измене Закона о планирању и изградњи чији је текст уз прихваћене амандмане усвојила Народна скупштина Републике Србије на седници од 8. децембра прошле године („Сл. гласник РСˮ, бр. 132/2014).

У овом тексту посебно ћемо се бавити институтом грађевинске дозволе с обзиром на то да је усвајањем измена закона, у том делу, дошло до значајнијих промена које би по мишљењу предлагача требало да доведу до конкретних резултата у привлачењу страних инвеститора и омогуће бржи привредни развој земље.

Наиме, Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), чланом 133, прописано је да је за издавање грађевинске дозволе надлежно министарство за послове грађевинарства (у даљем тексту: Министарство) када је реч о изградњи следећих објеката:

1) високих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање;

2) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме